Wspólna cecha dla wszystkich z obciążeniem geopatycznym, elektromagnetycznym, radioaktywnym jest absolutna niewrażliwość na jakiekolwiek metody lecznicze ( na metodę alopatyczną, homeopatyczną, oddziaływania manualnego itd.).

Jedynie po ustaleniu poprzez metode WRT występowania tych obciążeń, po eliminacji ich działania, przepisaniu preparatów rezonansowych inwersyjnych dla danych obciążeń, zadrażnień, można osiągnąć pozytywny wynik leczenia.

Strefy geopatyczne (geopatogenne), są to obszary ( od 20cm do kilku metrów ), w których obserwuje się anomalie dobowej dynamiki pól geoelektrycznych i geomagnetycznych, co działa destrukcyjnie na każdy obiekt biologiczny, w tym także na organizm ludzki.

Lokalizacja stref:

W miejscach przechodzenia żył wodnych ( podziemne, rzeki, cieki ), i im wyższa prędkość wody, tym intensywniejsze działanie destrukcyjne na organizm.
Nad pęknięciami kory ziemskiej, jaskiniami, wydrążeniami.
Nad złożami różnych rud.
Nad miejscami przecinania się podziemnych komunikacji technicznych ( kanalizacja, instalacja wodociągowa, metro ).
W miejscach przecinania się globalnych siatek geoenergetycznych Hartmana i Curry’ego, istota których póki co nie jest znana.

Do dnia dzisiejszego nie wynaleziono urządzeń pomiarowych, zdolnych wykryć te strefy. Jedynie instrumenty biolokacyjne: wahadło, ramka, rezonator w rękach człowieka mogą lokalizować strefy geopatogenne.

Od pojawienia się wegetatywnego rezonansowego testu WRT pojawiła się możliwość wykrycia geopatycznego obciążenia organizmu ( czyli zmiana stanu energio-informacyjnego organizmu pod działaniem stref geopatycznych ) za pomocą urządzeń. WRT daje również możliwość odróżniania typów obciążeń geopatycznych:

– strefa Ying – miejsce z lewym obracaniem się wiru pól geoelektrycznych geomagnetycznych;

– strefa Yang – miejsce z prawym obracaniem się wiru tych pól;

– siatka Hartmana – prostokątna sitowa sieć linii geoenergetycznych, pokrywająca naszą planetę w kierunkach północ-południe, zachód-wschód;

– siatka Curr’ego – prostokątna sitowa sieć linii geoenergetycznych pokrywająca naszą planetę pod kątem 45 stopni do siatki Hartmana;

– oraz występowanie podwójnych obciążeń geopatycznych.

Strefa Ying wywołuje:

Wyczerpanie układu immunologicznego – 100%;
Zaburzenia psychowegetatywne – 100%;
Zaburzenia psychoemocjonalne o charakterze depresyjnym – 93%;
Zaburzenia ze strony układu pokarmowego – 92%;
Pojawienie się procesów nowotworowych – 76%;
Zaburzenia hormonalne – 54%;
Choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym także choroba wieńcowa bez nadciśnienia – 45%;
Choroby układu oddechowego – 23%;
Cukrzyca typu 2 – 15%;
Cukrzyca typu 1 – 6%.

Strefa Yang wywołuje:

Zaburzenia psychoemocjonalne z przewagą pobudzenia – 100%;
Zaburzenia spastyczne ze strony układu sercowo-naczyniowego, układu pokarmowego – 100%;
Zaburzenia napięcia z przeważaniem nadciśnienia – 86%;
Bóle stawów, w tym także kręgosłupa – 83%;
Zapalenia wielostanowe – 54%.

Wszystkie typy oddziaływań geopatycznych wywołują wyraźne zaburzenia ze strony kręgosłupa.

U dzieci, u których zdiagnozowano skoliozę, wszystkie miały obciążenia geopatyczne –100%.

Zgodnie ze źródłami bibliograficznymi, uszkodzenie geopatyczne znika po upływie 1 – 2 miesięcy po wyeliminowaniu tego czynnika. Wykorzystując badanie WRT z elementami testu kinezjologicznego ustalono, że jest to dalekie od prawdy. Obciążenia geopatyczne utrzymują się przez wiele lat, 15 i więcej. Najdłuższy okres skutków strefy Ying zaobserwowano u chorej T. ze Sterlitamaku (Baszkiria) – 29 lat.

Wykorzystano materiały naukowe IMEDIS