Alergia jest procesem chorobowym, który wynika z nieprawidłowej i przesadnej reakcji jak rozwija się w organizmie na pewne substancje (alergeny) szeroko rozpowszechnione w środowisku.

Szacuje się, że 45 % Polaków cierpi na alergię.

Objawy mogą występować ze strony różnych narządów, w tym nosa, oczu, skóry, żołądka, oskrzeli czy jelit.

Charakter reakcji alergicznych zależy od stopnia nasilenia działającego czynnika.

Reakcja alergiczna może obejmować czasem nawet kilka narządów.

Odczyny alergiczne mogą pojawiać się przez cały rok lub tylko w niektórych porach roku.

Mówi się o alergiach:

Pokarmowych
Wziewnych
Iniekcyjnych
Kontaktowych.

Trudno jednoznacznie powiedzieć, kiedy można podejrzewać alergię, bo przebieg i objawy choroby mogą być różne u różnych ludzi.

Teoretycznie mechanizmy każdego z rodzaju alergii są te same. Sprawa komplikuje się gdy wiele alergenów daje tzw. reakcję krzyżową.

Kiedy już się na cos uczulimy, w naszym organizmie powstają pewne białka, które doprowadzają do przewlekłej reakcji zapalnej . Najważniejsze jest „odkrycie”, kiedy mamy zapalenie alergiczne, kiedy bakteryjne, kiedy wirusowe, bowiem wtedy stosuje się innych rodzaj leczenia podaje się np. leki przeciwastmatyczne lub antybiotyki.

Odczulanie z sukcesem przeprowadzisz wykorzystując urządzenia medyczne „Imedis”.
Życie bez choroby.
Czy choroba nie zaczyna się w momencie wystąpienia pierwszych objawów?

Proces prowadzący do powstania choroby toczy się w ukryciu latami. Wszystko zaczyna się bardzo niewinnie.

Dr Hans-Heinrch Rekeweg traktuje chorobę jako celowy proces obrony organizmu, polegający na próbie wydalenia toksyn za pomocą ograniczonej reakcji miejscowej, pobudzającej procesy wydalnicze. Mogą one zakończyć się stanem zapalnym, jeśli toksyn jest zbyt wiele lub jeśli zablokowana jest droga do ich wydalania. Jeśli organizm nie jest w stanie wyrzucić nadmiaru toksyn, to aby osłabić ich działanie deponuje je w magazynach tkankowych ( umożliwiając tym samym wpływ toksyn na inne, zdrowe komórki). Niemniej zaburza to czynności i zdolności regulacyjne organizmu, albowiem trucizna uszkadza funkcje i kontrole tkanek, które ją deponują, prowadząc w konsekwencji do powstania w nich stanu zapalnego.

Stosując urządzenia medyczne „Imedis” możesz prowadzić adaptatywną terapię biorezonansową, (nową unikalną metodę terapeutyczną) w celu korekcji patologicznych procesów zakłócających czynności i zdolności regulacyjne organizmu.


Przyszłość to…

W ciągu najbliższych lat sektor elektronicznych urządzeń medycznych na świecie będzie się rozwijał w dynamicznym tempie, wynika z opracowanego przez IC Insights studium źródeł wzrostu popytu na układy scalone stosowane w urządzeniach medycznych, z grudnia 2013 r.

Wysiłki podejmowane w krajach Unii Europejskiej, aby powściągnąć rosnące koszty służby zdrowia zmierzają do wykorzystania najnowszej technologii w diagnostyce medycznej.Taką technologia jest min. biorezonans.

Tendencja rozwojowa w obrębie aparatury medycznej o zastosowaniu w szpitalach, klinikach i gabinetach lekarskich idzie obecnie w dwóch kierunkach. Urządzenia te muszą spełniać wymogi obniżania kosztów i upowszechniania dostępności usług zdrowotnych.

Nie powinno być zaskoczeniem, że prawie połowa populacji wielu krajów wysoko rozwiniętych cierpi na co najmniej jedną chorobę przewlekłą. Przykład w USA według raportu Centers for Disease Control and Prevention, w 2005 roku koszty leczenia tego typu przypadków pochłonęły ponad 75% wydatków medycznych. Wprawdzie dużą część środków przeznacza się na nowoczesne terapie oraz operacje, to jednak większość kosztów pochłaniają mniej poważne, ale za to liczniejsze przypadki, takie jak testy laboratoryjne, rutynowe wizyty lekarskie oraz inne procedury kontrolne.

Powoli konwencjonalna medycyna uzależniona od metod naukowych zaczyna przywiązywać znaczenie do potencjału częstotliwości umożliwiającego wspomaganie organizmu- jego zdolności do samouzdrawiania.

Stosując urządzenia medyczne „Imedis” możesz prowadzić adaptatywną terapię , (nową, unikalną metodę terapeutyczną) w celu korekcji patologicznych procesów zakłócających czynności i zdolności regulacyjne organizmu.