Homotoksykologia jest nauką o
wpływie homotoksyn na organizm ludzki.
Homotoksykologia stanowi pomost pomiędzy medycyną
komplementarną i konwencjonalną.

W homotoksykologii badamy sposób w jaki obecność homotoksyn
wpływa na funkcjonowanie komórki, a poprzez to na funkcjonowanie
całego organizmu człowieka. Reakcja czy intensywność obrony przed
homotoksyną określa stan kliniczny pacjenta. Objawy są wyrazem
wysiłków organizmu w kierunku pozbycia się toksyn.

Ponieważ homotoksykologia jest nauką kliniczną, prowadzi się w niej
badania nad mechanizmem działania leków antyhomotoksycznych.
Homotoksykologia jest w znacznym stopniu oparta na medycynie
konwencjonalnej, a lekarze o otwartych umysłach chętnie ją stosują,
ponieważ mechanizmy działania leków antyhomotoksycznych można
wyjaśnić na gruncie modeli biologii molekularnej stosowanych
w medycynie konwencjonalnej. Z drugiej strony, w przeciwieństwie
do leków konwencjonalnych większość leków antyhomotoksycznych
zawiera mikro- lub nanodawki składników aktywnych, więc nie wykazuje
działań toksycznych.

Z homotoksykologicznego punktu widzenia, choroba jest powodowana
przez reakcje organizmu na obecność szkodliwych homotoksyn.
To, co widzimy jako objawy kliniczne choroby jest konsekwencją
sposobu, w jaki układ odpornościowy zareagował na zagrożenie.
Oznacza to, że choroba nie polega na obecności objawów jako takich,
ponieważ powinny one być postrzegane jedynie jako dowód ciągłej
aktywności układu odpornościowego.
Tak długo, jak objawy są postrzegane jedynie jako zagrożenie dla jakości
życia pacjenta a całe leczenie ma na celu ich eliminację, wyniki leczenia
będą powierzchowne, a całe leczenie będzie obciążać przyszły stan
zdrowia pacjenta.
Leczenie bioterapeutyczne bierze pod uwagę homotoksyny powodujące
chorobę i stymulując układ odpornościowy organizmu wpływa na
właściwe przyczyny choroby. Bioterapia jest zawsze leczeniem
regulacyjnym, nigdy supresyjnym.

Objawy choroby są jedynie wynikiem obrony
organizmu przed obciążeniem toksycznym. Jeśli, na przykład, toczy się proces zapalny, leczenie przyczynowe oznacza działanie przeciw
powodującym zapalenie homotoksynom, co można osiągnąć poprzez
regulację aktywności układu odpornościowego. Samą supresję
objawów można porównać do wpychania góry lodowej pod wodę
w nadziei, że nie wypłynie ona na powierzchnię. Po przerwaniu nacisku góra lodowa wypłynie z powrotem. To zjawisko wyjaśnia nawroty chorób w medycynie konwencjonalnej.